Dr n. med. Michał Chlabicz
 

Dr n. med. Michał Chlabicz

Długoletni pracownik

Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku