ORTOPEDA

Zaletą konsultacji z lekarzem w poradni Noviline jest możliwość skorzystania z nowoczesnego zaplecza technicznego – w przypadku rozpoznania i leczenia chorób narządów ruchu odpowiednia diagnostyka bywa kluczowa dla prawidłowego naprawienia zwłaszcza mięśni i nerwów. Dlatego nasz lekarz ortopeda dysponuje niezbędnym sprzętem oraz wsparciem wykwalifikowanego personelu. Zapraszamy do umawiania wizyt poprzez kontakt z poradnią.

Ortopeda - Centrum Medyczne Noviline Białystok